Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้ง

หนังสือแจ้ง

Post

ประกาศ  รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) อยู่ในระดับ “ดีเด่น”   ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ในระดับ “ดีเด่น” ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ

 1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
 2. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 3. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
 4. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
 5. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
 6. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
 7. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
 8. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 9. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา
 10. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
 11. กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
 12. กลุ่มวิชาเอกแนะแนว
 13. กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์
 14. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม
 15. กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย
 16. กลุ่มวิชาเอกดนตรี
 17. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
 18. กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์
 19. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์

บัญชีห้องสอบ ภาค ก วันที่  22 เมษายน 2560 และ ภาค ข วันที่ 23 เมษายน 2560

บัญชีห้องสอบ ภาค ค วันที่ 24 เมษายน 2560

ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ณ ห้องกองอำนวยการสนามสอบแข่งขันฯ

Post

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี     ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี     ดาวน์โหลดประกาศ

Post

สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

https://goo.gl/maps/1HVxcevmJ4G2

Post

ประกาศ  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี          ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศ  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ          ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560


รายละเอียด

Post

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (CCI) ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

Post

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี     ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1     ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1     ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1     ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี      ดาวน์โหลดประกาศ.PDF      ดาวน์โหลดใบสมัคร.DOCX

Post

ประกาศ  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี      ดาวน์โหลด.PDF

Post

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

Post

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ดาวน์โหลด

Post

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด


นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1

สถิติการเรียกบรรจุ

บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ ๑๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)

หน่วยงานในสังกัดสพฐ.

โรงเรียนในสังกัด
QR-Code Web

สถิติการเข้าชม

Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 1579
สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สพป.จันทบุรี เขต 1 มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง

ในส่วนของคลินิกกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำเร็จเรียบร้อย